Jak rozwiązać ustawową wspólność majątkową przy rozwodzie?

prawnik rozwody warszawa

Ustawowa wspólność majątkowa i jej rozwiązanie przy rozwodzie jest ważnym aspektem procesu rozstania. W artykule omówimy, czym jest ustawowa wspólność majątkowa, kiedy powstaje oraz jakie są sposoby na jej rozwiązanie z pomocą prawnika.

Czym jest ustawowa wspólność majątkowa i kiedy powstaje?

Ustawowa wspólność majątkowa to domyślny system zarządzania majątkiem w trakcie trwania małżeństwa, obowiązujący w Polsce. Powstaje automatycznie z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i obejmuje wszelkie dobra nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Wyjątkiem są dobra osobiste, takie jak majątek nabyty przed małżeństwem, spadki czy darowizny.

Jakie są sposoby na rozwiązanie ustawowej wspólności majątkowej z pomocą prawnika?

Rozwiązanie ustawowej wspólności majątkowej może nastąpić na kilka sposobów. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. Oto kilka opcji:

  1. Umowa majątkowa — małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową, która reguluje sposób podziału majątku. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
  2. Mediacja — małżonkowie mogą wspólnie podjąć próbę rozwiązania konfliktu majątkowego za pomocą mediacji, czyli negocjacji z udziałem neutralnego mediatora.
  3. Postępowanie sądowe — jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku, sprawa może trafić do sądu. Sąd orzeka podział majątku, biorąc pod uwagę sytuację majątkową każdego z małżonków, okoliczności, które doprowadziły do rozkładu pożycia, a także potrzeby małżonków i dzieci.

W każdym przypadku warto skorzystać z usług prawnika rozwody Warszawa, który pomoże w przygotowaniu dokumentów, reprezentacji przed sądem oraz prowadzeniu negocjacji z drugą stroną.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *